Några blandade historier
Dessa historier  har framkommit från en studiecirkel i Lavsjö  2000.
 Om några kvinnor:
 Olle Hennings Gertrud hade respekt med sig. Hennes ogifte son satt och festade med sina kompisar. Gertrud ryckte upp dörren och pekade på sin son och sa:
"Ä du i hennä ditt gamm as, hä him dä å lägg dä du som ske ärbet i maran". Pojken lommade i väg. Hon sa också till dom andra att gå hem och festen upplöstes.
----------------------------------------------------------------
 Hos Markus och Kristina väntades barn, och hon sa väl inte att det var dags. Maken hade en bybo till hjälp i jordbruket. Han gick in för att se om kaffet var klart, han kom snabbt ut igen och sa:
"Nä gösse hon ha fott ä bårn sä vi mått vänt litä".
----------------------------------------------------------------
  Erkes Anna "gällä bäckra" och om dom frågade henne vad hon tog betalt när hon gjorde detta svarade hon med barsk stämma:
"jäg brukk ta 25 örä taska".
-----------------------------------------------------------------
  En gumma sa om stamtjuren: "opphoppar´n å bakstickarn´n.
 Om några män:
  Konrad Eriksson hade posten och hans son hade skickat efter ett brev som innehöll kondomer. När detta kom var Konrad så nyfiken att han öppnade och tog ut en. Han trodde det var en skämtsak som gick att blåsa upp till en gris. Han blåste och blåste. till slut sa han:
"jä forstå int ä hännä, jäg få int fram na trynä å na föttren på´n.
-----------------------------------------------------------------
En man från Lavsjön var i Åsele på marknad , söp och kom i hop sig med en gubbe. Dom slogs länge och väl. När han kom hem sa han:
"Jä vet in´t va dä va för bägjävel jä sloss vä". Då visade det sig att det var hans egen bror som han sällan träffade.
-----------------------------------------------------------------
Efter en fest blev alltid några ovänner och det fanns en stor kraftig man som alltid rådde över alla. En dag kom en liten gubbe dit och dom blev ovänner och började slåss. Efter en stund sa gumman till den kraftige mannen:
"Si tell å sla ordentligt nu".
Då hörs en röst: "jä tycks nog sla". Då fick hon se att den mindre gubben satt ovanpå, och det var han som svarade.
-----------------------------------------------------------------
I en koja med eldpallen mitt i, hade en gubbe lagt en kams på eldstaden för att värma den. En annan gubbe fick se den och skar i den och utbrast:
"Dä ä ju en kams". Då svarade ägaren:
"Jä dä ä ju kamsen a Karen ha gjort". Han skrapade av askan och åt upp den.
-----------------------------------------------------------------
Erik och Mattes, två bröder i Grynberget var alltid tillsammans i arbetet, men dom hade väldigt svårt att komma sams. En dag befann dom sig på vedbacken och så blev dom osams. Erik tog ett vedträ och hytte åt Mattes. Denne sprang då in till Eriks fru och sa:
" En Erk sla mä", varvid hon sa: "Kus´n va dä skull ta".
-----------------------------------------------------------------
Alexis i Rya hade en hund som alltid red på alla. En dag kom Tage på besök och dom gick in i ladugården. Vips kom hunden in i fårkätten och började rida på fåren. Tage sa: "Kom å ta reda på hunn".
Alexis svarade: "Äh lät´n seka på".
Några historier och händelser värda att minnas:
Graninge byggde en fin stuga vid Brännbergmyra som disponenten skulle bo i när han var i skogen. Ryktet säger att han låg en natt i den stugan. Det var förberett så att stugan skulle vara varm och att mat skulle finnas, så därför blev Astrid Engström ombedd att ombesörja detta.
-----------------------------------------------------------------
Per Mikaelsson  (Per Metjeln) hade gästgiveri i Lavsjön. En dag skulle han skjutsa landshövdingen från Lavsjön till Åsele. Han blev nog lite upphetsad av att få göra en sådan resa. Han gick ut och selade hästen och satte sig i risslan och åkte iväg utan landshövding. När han var en bit på väg kom en bybo och stoppade honom. Han vände då om. När han kom till gården, gick hönsen ute. Han sparkade i ren ilska väg en höna och sa:
"Hä iväg dä å värp du å int kut e hennä å klock".
----------------------------------------------------------------
Olle Henning kom till Viktor och talade om att han sökt den store läkaren för sina sjukdomar, varvid Viktor sade "She faan", än bra? Viktor hade uttrycket She faan så fort han skulle uttrycka sig i något.
Några älghistorier:
För länge sedan var älgkött, en eftertraktad vara för försörjningen. Men det fanns lite älg och så fick man inte skjuta den. Men de fanns dem som kunde följa efter en älg miltals för att få den. En man i Rya fick tag i en älg långt bortom Bergbacka. Han bar då köttet ner till båten som han hade i Lavsjön för att sedan ro nästan hem. När han kom utanför Storholmen på Lavsjön var det några fiskare där. Det var bönderna från byn. Dom ropade då:
"Fo vi na snus tå däg". Han blev nog lite nervös så han ropade tillbaka:
"Int helvete ha jäg nan snus". Om det slutade lyckligt förtäljer inte historien.
---------------------------------------------------------------
Senare blev då älgjakten lovlig men man fick inte skjuta kalvar. Jaktlaget hade skjutit en ko. När dom höll på att göra i ordning köttet sprang kalven runt och bölade. En i jaktlaget tog bössan och sköt ner kalven, sen sa han åt de andra att inte yppa något om detta till någon. Det gick bara till aftonen när en av jägarna kom till affären och talade om att dom skjutit en ko. Då frågade någon om det blev något kött. Då svarade jägaren:
"Nä int na mycke, men då vi la dit kalven då vart ä bra".
Se även sidan med Dialektord samt sidan om hur byar och platser
tros ha fått sina namn.